Vliv pozice svítidla uvnitř kulového integrátoru na výsledky měření

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem polohy svítidel s úzkou vyzařovací charakteristikou při měření v kulovém integrátoru. K proniknutí do dané problematiky jsou zde shrnuty základní světelně technické parametry. Zejména světelný tok, osvětlenost, prostorový úhel, svítivost a jas, následuje teplota chromatičnosti a index podání barev. Dále se práce zabývá měřícími přístroji. Nejprve základním prvkem, kterým je fotočlánek a poté na to navazujícími přístroji: luxmetr, jasoměr, spektroradiometr, goniofotometr a kulový integrátor. Práce také shrnuje základní informace o svítidlech. Po této teorii následuje laboratorní měření, které se zabývá měřením svítidel na goniofotometru, a v kulovém integrátoru. Měření na goniofotometru, je důležité z hlediska získání přesného světelného toku. Světelný tok z goniofotometru se porovná s jednotlivými naměřenými hodnotami v nastavovaných polohých při měření v kulovém integrátoru. Výsledkem je získat vliv polohy svítidla v kulovém integrátoru.
This bachelor thesis deals with the influence of the position of luminaires with narrow radiation characteristics when measured in the integrating sphere. The basic light technical parameters are summarized here. Especially, luminous flux, illuminance, solid angle, luminous intesity and luminance, followed by colour temperature and general colour rendering index. This thesis also deals with the measuring instruments, at first with the basic element, which is the photoelement and then with the following instruments: the illuminance meter, the luminance meter, the spectroradiometer, the goniophotometer and the integrating sphere. The thesis is summarization of the basic information about luminaires. This theory is followed by a laboratory measurement that deals with the measurement of luminaires on a goniophotometer and in the integrating sphere. Goniophotometer measurements are important in conditions of acquire accurate luminous flux. The luminous flux from the goniophotometer is compared with the single measured values in the set positions when measured in the integrating sphere. As a result, the position of the luminaire in the integrating sphere is influenced
Description
Citation
VLČEK, P. Vliv pozice svítidla uvnitř kulového integrátoru na výsledky měření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Ing. Anton Beláň, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Student seznámil zkušební komisi s problematikou a výsledky své bakalářské práce. Student prezentoval plynule. Vedoucí práce Ing. Martin Motyčka. přečetl posudek. Oponentní posudek přečetl Ing. Jan Škoda, Ph.D. Následně student odpovídal na otázky oponenta. Student odpovídal pohotově, oponent měl drobné výhrady. Diskuzi otevřel Dr. Ptáček. Student odpověděl správně. Další otázky položila doc. Lázničková. Student odpovídal pohotově a správně. Dr. Radil měl drobné připomínky k práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO