Finanční analýza firmy poskytující finanční služby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti ZFP akademie, a.s., v letech 2009 – 2013. Práce je rozdělena do 3 hlavních kapitol. První část obsahuje teoretická východiska finanční analýzy, druhá část popisuje analyzovaný podnik a následně je zkoumána situace podniku podle zvolených metod finanční analýzy. Poslední část informuje o navržených řešeních pro budoucí rozvoj podniku.
Bachelor thesis deals with the financial analysis of the company ZFP akademie, a.s., within the years 2009 – 2013. The thesis is devided into three main parts. The first one contains theoretical concepts of the financial analysis, the second part describes the analyzed company and then is investigated company situation selected methods financial analysis. The last part informs about the proposed solutions for the future developement of the company.
Description
Citation
KOPLÍK, L. Finanční analýza firmy poskytující finanční služby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Mikulica (člen) Ing. Lucie Folprechtová (člen)
Date of acceptance
2015-06-24
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno Ing. Grásgruber: Připrava nové legislativy související s oborem podnikání. - odpovězeno doc. Lajtkepová: Jak získává společnost nové zaměstnance? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO