Systém pro ověření závislosti kvality signálu laserového vibrometru

but.committeedoc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jakub Arm, Ph.D. (člen) Ing. František Burian, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Pikula, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil bakalářskou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy komise k mechanické konstrukci prezentovaného měřicího systému.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programAutomatizační a měřicí technikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorPikula, Stanislavcs
dc.contributor.authorSkalský, Ondřejcs
dc.contributor.refereeČala, Martincs
dc.date.accessioned2022-06-15T07:55:03Z
dc.date.available2022-06-15T07:55:03Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá obecným teoretickým popisem laserového Dopplerova vibrometru s ohledem na parazitní jevy, návrhem a realizací měřicího systému ověřujícího vlivy těchto jevů a provedenými měřeními. Pro lepší pochopení zahrnuje teoretická část nejen pojednání o principech laserového Dopplerova vibrometru a jeho parazitních vlivech, podrobně rozebrány jsou i principy, které laserův Dopplerův vibtrometr využívá k činnosti a na kterých je založen. Zmínka je i o vibrometrech jiných principů. Praktická část pak skýtá především návrh a realizaci měřicího systému, který pro daný povrch dokáže změřit závislost kvality měření vibrací na úhlu a vzdálenosti povrchu. Součástí je samozřejmě prezentování a zhodnocení měřených dat, které do určité míry potvrzují teoretické předpoklady, odhalují ale i nové poznatky.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with a general theoretical description of the laser Doppler vibrometer with respect to parasitic phenomena, the design and implementation of a measurement system verifying the effects of these phenomena and the measurements performed. For a better understanding, the theoretical part includes not only a discussion of the principles of the laser Doppler vibrometer and its parasitic effects, but also the principles that the laser Doppler vibrometer uses to operate and on which it is based are discussed in detail. Mention is also made of vibrometers of other principles. The practical part of the thesis deals mainly with the design and implementation of a measuring system that can measure the dependence of the quality of vibration measurement on the angle and distance of the surface. This includes, of course, the presentation of the measured data, which to some extent confirms the theoretical assumptions, but also reveals new findings.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationSKALSKÝ, O. Systém pro ověření závislosti kvality signálu laserového vibrometru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other142469cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205625
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLaserův Dopplerův Vibrometr (LDV)cs
dc.subjectHe-Ne Lasercs
dc.subjectZávislost kvality signálu LDVcs
dc.subjectMěřicí systémcs
dc.subjectDestruktivní interference laserového svazkucs
dc.subjectVirtuální instrumentacecs
dc.subjectLaser Doppler Vibrometer (LDV)en
dc.subjectHe-Ne Laseren
dc.subjectLDV Signal quality dependenceen
dc.subjectMeasurement systemen
dc.subjectDestructive laser beam interferenceen
dc.subjectVirtual instrumentationen
dc.titleSystém pro ověření závislosti kvality signálu laserového vibrometrucs
dc.title.alternativeSystem for verification of the signal quality dependence of a laser vibrometer.en
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-14-17:27:25cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid142469en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 09:55:03en
sync.item.modts2022.06.15 08:20:00en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.69 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
3.35 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_142469.html
Size:
6.97 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_142469.html
Collections