Zdaňování příjmů z pronájmu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů z pronájmu fyzických osob v České republice. Pozornost je věnována vývoji způsobu zdaňování příjmu z pronájmu od roku 1993 do současnosti, ale i předpokládané právní úpravě. Zmíněna je i právní úprava zdaňování příjmů z pronájmu ve Slovenské republice. V závěru jsou uvedeny modelové příklady pro výpočet vlastní daňové povinnosti.
This bachelor thesis describes the taxation of rent income in the Czech republic. The attention is dedicated to the development of the taxation of rent income from 1993 to the present, but even expected legislation. Legislation of the Slovak republic is mentioned too. At the end of this bachelor thesis are listed model examples for calculation of their tax liability.
Description
Citation
BĚLUŠOVÁ, K. Zdaňování příjmů z pronájmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Marie Jakubcová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-23
Defence
Otázky oponenta - Ing. Jarmila Hnidáková Pecková: 1) Může si poplatník, který uplatňuje výdaje paušální sazbou z přímů, nárokovat slevu dle § 35ba odst. 1 písm b) a § 35c ZDP? - odpovězeno Otázky vedoucího - Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.: 1) Z tvrzení uvedeném na str. 44 vyplývá, že poplatník "C" může uplatňovat daňové odpisy. O jaké ustanovení zákona o daních z příjmů jste se v tomto ohledu opřela? - odpovězeno 2) Jaké změny ve zdaňování příjmů fyzických osob, které se dotknou i předmětné kategorie příjmů, se plánují pro následující roky? - odpovězeno Otázky komise: 1) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.: Proč studentka prováděla porovnání právního stavu v České republice se Slovenskou republikou? - odpovězeno 2) JUDr. Alena Schillerová, Ph. D.: Zabývala jste se aktuálním problémem: slevou pro pracující důchodce? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO