Komparace oceňování zásob podle ČUL a IAS/IFRS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářské práce je analýza metod oceňování podnikových zásob, které jsou vymezeny podle české účetní legislativy a podle IAS/IFRS a jejich následná komparace. Významnou část bakalářské práce tvoří aplikace získaných teoretických poznatků na příkladu konkrétního druhu majetku. Výsledkem práce je vyhodnocení rozdílných dopadů na výsledek hospodaření účetní jednotky. Následují návrhy opatření k naplnění zásady opatrnosti.
The subject of this thesis is to analyze valuation methods, business inventories, which are defined by Czech accounting legislation and in accordance with IAS / IFRS and comparison. An important part of the thesis is the application of theoretical knowledge to a particular type of property. Result of this work is to evaluate the different impacts on profit entity. The proposals on the fulfillment of the principle of prudence follow.
Description
Citation
LÉTALOVÁ, K. Komparace oceňování zásob podle ČUL a IAS/IFRS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Jitka Kloudová, Ph.D. (předseda) Ing. Vladimír Hibš, Ph.D., MBA (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen) JUDr. Hana Vejvodová (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
otázky oponenta: zodpovězeno částečně JUDr. Hana Vejvodová: Vysvětlete, které vnitřní předpisy máte na mysli - vztahují se k účetnictví, např. k stanovení norem přirozeného úbytku? - zodpovězeno Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.: Jaká je cenová politika dané internetové lékárny? - zodpovězeno Zabývala jste se srovnáním programu FaRMIS s jiným nabízeným konkurenčním programem? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO