Deskový most přes místní potok

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je návrh deskového mostu o jednom poli přes místní potok. Nosná konstrukce je z předpjatého betonu a její délka je 18,00 m. Zatížení je vypočteno pomocí softwaru Scia Engineer 2013.1 a porovnáno s ručním výpočtem. Nosná konstrukce je posouzena na mezní stav únosnosti a použitelnosti. Statické posouzení je provedeno ručním výpočtem dle normy ČSN EN 1992-2.
The subject of this bachelor’s thesis is to design a one field slab bridge over a local brook. The supporting structure is from prestressed concrete with the lenght of 18,00 m. The load effects is calculated by Scia Engineer 2013.1 and compared with manual calculation. The supporting structure is assessed for the ultimate limit state and serviceability limit state. Static assessment is done by hand calculation acording to CSN EN 1992-2.
Description
Citation
OLŠÁK, M. Deskový most přes místní potok [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO