Hledání slovníku pro audiosignály

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato prace by mela odpovedet, z ceho se sklada audiosignal. Zabyva se tedy ucenim slovniku pro audiosignaly na zaklade ridkych reprezentaci. Jsou zde popsany jednotlive algoritmy, ktere jsou dulezite k vytvoreni prizpusobenych slovniku. Dale v praci nalezneme srovnani reprezentace signalu pomoci Fourierovy transformace a natrenovaneho slovniku. Je zde popsana tvorba databaze hudebnich zvuku
This thesis should answer what constitutes audiosignal. It deals with the dictionary learning based on sparse representations of signals. This thesis describing algorithms, which are important for the creation of learning dictionaries. We find a comparison of signal representation using Fourier transform and learned vocabulary. It describes the creation of a database of musical sounds.
Description
Citation
MARTINEK, V. Hledání slovníku pro audiosignály [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Audio inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (předseda) doc. Ing. MgA. Mgr. Dan Dlouhý, Ph.D. (místopředseda) MgA. Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-08-28
Defence
V rovnici (1.1) se vyskytuje chyba. Co by zde muselo být změněno, aby byla definice normy korektní?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO