Datová rukavice: realizace s využitím FSR sensorů a mikrokontroleru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá realizací projektu Datová rukavice. V první části jsou uvedeny vlastnosti jednotlivých částí rukavice, jako jsou ohybové senzory, akcelerometr či mikrokontrolér. Následně je provedena úvaha nad rozmístěním prvků na rukavici. Další část se zabývá samotnou výrobou rukavice a její elektroniky, dále také jejím programovým vybavením. V závěru následuje testování funkce rukavice a případné možnosti jejího vylepšení.
This thesis deals with realization of project Data glove. In rst part, characteristics of each part of glove are mentioned. Afterwards, position of each part is considered. Next part deals with making glove and its electronics, as well as its programming. At the conclusion comes testing of glove and further improvements are suggested.
Description
Citation
TRNKÓCY, T. Datová rukavice: realizace s využitím FSR sensorů a mikrokontroleru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (člen) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-23
Defence
Student seznámím komisi s obsahem své BP na velmi dobré úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO