Jednoduchý tónový generátor pro FITkit

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá generováním tónů na platformě FITkit. Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat aplikaci pro generování tónů. Uživatelským vstupem pro zadávání tónů je PS/2 klávesnice. Pro realizování aplikace je potřeba popsat konfiguraci pro FPGA v jazyce VHDL a naprogramovat mikrokotrolér v jazyce C. Mikrokontrolér má úlohu generování tónů a ovládání LCD displeje a klávesnice. Řadiče těchto periférií jsou realizovány v FPGA. Aplikace umožňuje kromě zahrání jednoduchých tónů zahrát také několik tónů najednou. Reprodukované tóny jsou také zobrazeny na LCD displeji.
This bachelor's thesis deals with simple tone generation on FITkit. The main goal of this thesis was to design and to implement aplication for tone generation. Simple tone entry is via PS/2 keyboard. System implementation consists of two parts, description of configuration for FPGA and implementation of microcontroler in programming language C. Microcontroller is used for tone generation and taking control of LCD display and keyboard. Peripherals controllers are implemented in FPGA. It is possible not only generate simple tones, but also generate several simple tones at the same time. Generated tones are also displayed on LCD.
Description
Citation
MALAČKA, O. Jednoduchý tónový generátor pro FITkit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2007-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO