Posouzení vodního díla Rouchovany za povodní

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této bakalářské práce je posouzení bezpečnosti vodního díla Rouchovany při průchodu povodňové vlny dle ČSN 75 2935. Práce obsahuje shrnutí základních údajů o vodním díle, popis jednotlivých částí, hydraulické výpočty, stanovení mezní bezpečné hladiny, stanovení kontrolní maximální hladiny. Výsledkem práce je zhodnocení současného stavu vodního díla a navržení nápravných opatření.
The main goal of the bachelor’s thesis is the safety assessment of the Rouchovany Dam during floods in accordance with ČSN 75 2935. The thesis contains information about hydraulic structure itself and of its segments, hydraulic calculations, set up permissible water level and control maximal water level. The result of the thesis is the evaluation of current condition of body of hydraulic structure and proposing corrective measures.
Description
Citation
MENŠÍK, K. Posouzení vodního díla Rouchovany za povodní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. - předseda, prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. - místopředseda, Ing. Šimon Pospíšilík - tajemník, Ing. Renata Biela, Ph.D. - člen, Ing. Tomáš Julínek, Ph.D. - člen, Ing. Hana Uhmannová, CSc. - člen,
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Student seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Po přečtení posudků vedoucího a oponenta práce studenta odpověděl na dotazy uvedené v posudcích. V rámci rozpravy byly položeny studentovi následující dotazy: - Jaký charakter má povodí řešeného vodního díla? - Uveďte objem retenčního prostoru a hodnotu transformovaného průtoku. - Jakou hodnotu drsnosti jste uvažoval při výpočtu kapacity odpadního koryta?. - Je oprávněné snížení kategorie vodního díla? Student odpověděl na všechny uvedené dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO