Logistika materiálového toku výrobního podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na popis a rozbor výrobního a logistického systému firmy PEVEKO, spol. s r.o. Nejprve vysvětluje obecné pojmy problematiky logistiky a zlepšování procesů, v další části popisuje aktuální stav výroby v podniku. Ve třetí části obsahuje návrhy na zlepšení v oblasti zlepšení materiálového toku a standardizaci pracovního prostředí vedoucí k snížení plýtvání nadbytečným pohybem materiálu či lidských zdrojů.
The bachelor thesis focuses on the description and analysis of the production and logistics system in a company PEVEKO, spol. s r.o. At first it explains the general concepts of the issue of logistics and improvement of processes, the next part it analyzes the actual situation in the company´s production. The final part contains the suggestions that could advance material flow and reduce the waste caused by redundant material or employee transfer.
Description
Citation
ŠROMOVÁ, L. Logistika materiálového toku výrobního podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Ing. Jan Brolík (místopředseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Otázky oponenta: odpovězeno Mgr. Musilová: Jaký je rozdíl mezi platem a mzdou? Jak se využije uspořený čas pracovníků? Kalkulovala jste výdaje spojené s organizační změnou? - odpovězeno prof. Dohnal: Jaké vědomosti ze studia jste při zpracování návrhu uplatnila? - odpovězeno Ing. Neuwirth: Jakým způsobem zajistíte, aby byly Vaše návrhy zaměstnanci dodržovány? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO