Zpracování dat pro tomografickou rekonstrukci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá zpracováním dat z rentgenového tomografického systému. Zejména se zaměřuje na popis úprav projekcí probíhající před tomografickou rekonstrukcí. Dále je navržen konkrétní postup zpracování dat ze systému Nano3DX využitím otevřeného softwaru ASTRA tomography toolbox, která umožňuje v prostředí MATLAB provádět tomografickou rekonstrukci na grafické kartě. Ve stejném prostředí je navíc přidána korekce na pohyb vzorku během měření, filtrace šumu v projekcích a výpočet polohy osy rotace. Na závěr jsou výsledky navrženého postupu srovnány se softwarem na zpracování od výrobců přístroje.
This thesis deal with data processing from x-ray tomographic system. The primary focus is put on the description of projection refining taking place before tomographic reconstruction. The particular method for data processing from system Nano3DX is also suggested. It uses open software ASTRA tomography toolbox, which enable executing of tomographic reconstruction on the graphics card in MATLAB environment. There is also used correction for sample movement, denoising algorithm in projections and calculation the centre of rotation. Results of proposed procedure are demonstrated on tomographic data from measured samples and compared with processing software from the manufacturer.
Description
Citation
DOSPIVA, J. Zpracování dat pro tomografickou rekonstrukci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO