Sestavení technologie pro součást stavitelná klínová řemenice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Na úvod jsou popsány řemenové převody a vyvažování stavitelné řemenice. Zhodnocení technologičnosti výroby součásti pro kusovou a sériovou výrobu je obsahem další kapitoly. Následuje volba materiálu, polotovaru a výpočet spotřeby materiálu, poté technologický postup s výběrem nástrojů strojů a volbou vhodného postupu výroby s výpočtem výrobních časů. Na závěr je posouzena ekologičnost výroby a práci uzavírá technicko-ekonomické zhodnocení výroby.
At the beginning, the thesis contains description of belt drives and balancing of an adjustable belt pulley. The topic of the next chapter is concerned with the evaluation of technological aspects of unit and series production. It is followed by a choice of material, a semi-finished product and a calculation of material consumption. A technological procedure with selection of machine tools and selection of suitable method of production with calculations of a producing time are described afterwards. At the end, the ecological aspects are assessed. The conclusion comprises technological and economic evaluation of production.
Description
Citation
LÁZNIČKA, P. Sestavení technologie pro součást stavitelná klínová řemenice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen) Ing. Karel Neužil (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího a oponenta a dalších členů komise. Kde se používá tento typ řemenice? Jaké "médium" se používá pro přenos krouticího momentu? Navrhoval jste technologické postupy sám a jak jste navrhoval formát formuláře? Jak se obvykle liší technologický postup v kusové a sérivé výrobě? Jaký je princip Vašeho číslování operací? Kdy si můžeme dovolit použít stejné číslování při více operacích? Znáte vztah pro výpočet odstředivé síly? Proč jste u odlitku nevyužil předlití díry? Co je šedá litina? Jedná se o správnou terminologii? Proč má litina s lupínkovým grafitem dobrou obrobitelnost? Byla řemenice zpracována pro nějakou konkrétní firmu? K čemu konkrétně by byla použita jednodrážková řemenice? Je možné řešit nevyváženost řemenice odvrtáním?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO