Netradiční ovládání ventilů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá popisem některých netradičních systémů ovládání ventilů čtyřdobého spalovacího motoru. V první části práce jsou uvedeny základní uspořádání ventilových rozvodů a jejich použití. Dále práce pokračuje základním popisem funkce vybraných netradičních systémů ovládání ventilů, jedná se o systémy používané jak v běžné sériové výrobě, tak v oblasti závodního sportu. V práci je stručně obsažen historický vývoj jednotlivých systémů a jejich použití v praxi.
This bachelor thesis describes some non-traditional systems of valve control in four-stroke in four-stroke engine. The first part is about basic valve train arrangement and their use. Further work continues the basic description of selected non-traditional systems of control valves, these are the systems used both in ordinary mass-production, and the racing sport. The thesis included a brief historical development of individual systems and their application in practice use.
Description
Citation
JANOUŠEK, M. Netradiční ovládání ventilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. František Bauer, CSc. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rauscher, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO