Návrh a vývoj univerzálního napájecího zdroje notebooků do současných motorových vozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto práca sa zaoberá návrhom a zhotovením napájacieho zdroja s nastaviteľným výstupným napätím v rozsahu 15 až 30 V, ktorého hlavnou časťou je DC/DC menič, pracujúci v topológii buck-boost. Práca sa venuje výberu vhodného riadiaceho obvodu DC/DC meniča a výpočtu potrebných hodnôt externých súčiastok. Navrhnutý menič je vybavený ochranou voči prepätiu, reverznej polarite vstupného napätia a ochranou voči skratu. Menič je doplnený mikrokontrolérom, displejom a rotačným enkodérom, ktoré umožňujú jednoduché ovládanie zariadenia. V závere sa práca venuje porovnaniu dosiahnutých parametrov v simulácii a v praxi.
This thesis deals with design of DC power supply with adjustable output voltage in range of 15 to 30 V, working in buck-boost topology. Thesis explains selection of buck-boost controller integrated circuit and calculation of values of external components. Designed converter is supplied with overvoltage, overcurrent, and reverse voltage protection circuit. Final circuit is equipped with microcontroller, display, and rotary encoder, which make it easily operable. Further, there are compared parameters of the device achieved in simulation and in practice.
Description
Citation
CAGÁŇ, A. Návrh a vývoj univerzálního napájecího zdroje notebooků do současných motorových vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radovan Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Student seznámil členy komise se svou bakalářkou prací. Vysvětlil proč použil jednotlivé součástky. Dále popsal parametry navrhovaného řešení. Součástí prezentace byla i názorná praktická ukázka. Student ukázal že zařízení je funkční a splňuje zadané parametry. Student prezentoval dosažené výsledky a zodpověděl otázky oponenta. Závěrem odpovídal na otázky jednotlivých členů komise na vysoké úrovni, ze které plynulo že dané problematice rozumí.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO