Model nákladových funkcí stavební firmy Standan s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Hlavním cílem bakalářské práce je stanovení nákladových funkcí zakázky stavební firmy Standan s. r. o.. Dílčí cíle práce jsou definování teoretických východisek řešení, provedení klasifikační analýzy a definování nákladové funkce zakázky. Posledním dílčím cílem je prostřednictvím korelační a regresní analýzy identifikovat klíčové parametry nákladové funkce a jejich vztah s celkovou cenou zakázky.
The main goal of the bachelor's thesis is to determine the cost functions of the contract of the construction company Standan s. r. o.. The sub-objectives of the thesis are to define the theoretical basis of the solution, to perform a classification analysis and to define the cost function of the order. The last partial objective is to identify the key parameters of the cost function and their relationship with the total price of the order through correlation and regression analysis.
Description
Citation
JAMBOROVÁ, D. Model nákladových funkcí stavební firmy Standan s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Otázka oponenta práce: Ve zpracování využíváte vicefaktorovou regresi. V tabulce 16 uvádíte hodnotu Durbin Watson testu pro autokorelaci. Uvádíte zde hodnotu 1,5. Není ale tato hodnota ovlivněna i podmínkami modelu, tedy počtem proměnných a počtem pozorování. Jak by se testování změnilo, kdyby jste chtěla použít místo p-hodnoty tabulkové hodnoty testovací charakteristiky Durbin Watson testu? - Odpovězeno Ph.D. Luňáček: Jaká je praktická aplikovatelnost výsledků pro firmu? - Odpovězeno Ph.D. Mráček: Lze použít výsledky i v jiných firmách s jiným zaměřením? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO