Posouzení ergonomie pracoviště výrobní linky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cieľom bakalárskej práce je priblížiť poznanie v oblasti ergonómie a jej aplikácia na montážnej linke. Na základe získaných poznatkov v teoretickej časti posúdiť stav zvolenej stanice montážnej linky a zhodnotiť dosiahnuté výsledky.
The aim of the bachelor's thesis is to bring knowledge in the field of ergonomics and its application on the assembly line. On the basis of the acquired knowledge in the theoretical part, assess the condition of the selected assembly line´s station and evaluate the achieved results.
Description
Citation
MICHALOVÁ, P. Posouzení ergonomie pracoviště výrobní linky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (předseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (místopředseda) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tůma, Ph.D. (člen) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kovář, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-13
Defence
Studentka seznámila členy komise se svou závěrečnou prací na téma "Posouzení ergonomie pracoviště výrobní linky". Studentka úspěšně zodpověděla otázku oponenta. Otázky komise: Proč jste si zvolila uvedenou stanici? Obsahuje vaše práce nějaký výzkum a která část práce ho obsahuje? Byl dotazník anonymizován? Co je to SW platforma CERAA? Jaký by měla být teplota okolí na pracovišti? Studentka úspěšně odpověděla na otázky komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO