Nejnovější vývojové trendy v oblasti smartphonů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Hlavním cílem této bakalářské práce je vzít čtenáře do světa průmyslu v oblasti smartphonů, který má pozitivní i negativní dopad na lidi. Na začátku této práce je popsána historie mobilních technologií a vývoj generací mobilních telefonů. V další kapitole následuje popis nejvýznamnějších trendů současnosti a stručný nástin budoucích trendů. Následující kapitola je zaměřena na charakteristiku nejvýznamnějších značek smartphonů, jejich vzájemnou konkurenceschopnost a podíl na trhu. Poslední kapitola se zabývá porovnáním různých parametrů společnosti Apple a Samsung a pak bude poskytnuto závěrečné zhrnutí.
The main aim of this bachelor’s thesis is to take reader to the world of smartphone industry, which has even positive and negative effects on people. In the beginning of this thesis, history of mobile technology and evolution of the mobile phone generations is described. Subsequently a description of the most significant present trends and a brief outline of future trends follows. The next chapter is focused on the characteristic of the most significant smartphone brands, their mutual competitiveness and market share. The last chapter deals with comparison of various parameters of Apple and Samsung company, then a final summary is provided.
Description
Citation
ŠTEINIGER, J. Nejnovější vývojové trendy v oblasti smartphonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) PhDr. Milan Smutný, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (člen) Mgr. Pavel Sedláček (člen) Mgr. Jaromír Haupt, Ph.D. (člen) Mgr. Bc. Dagmar Šťastná (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student prezentoval svou bakalářskou práci s výraznými chybami a na některé otázky nedokázal odpovědět.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO