Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace osobních nákladů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá strukturou pracovněprávních vztahů a osobními náklady vynaloženými v souvislosti s těmito pracovněprávními vztahy. Zaměřuje se na minimalizaci osobních nákladů na zaměstnance při nutnosti zvýšení objemu výroby a zaměstnanecké základny. Práce navrhuje systém přijetí nových zaměstnanců při současné minimalizaci souvisejících osobních nákladů. Podnikateli bude doporučena varianta, která představuje nejnižší osobní náklady v případě přijetí nových zaměstnanců.
Bachelor´s thesis deals with the concept of employment relationships and related personal costs. It focuses on the minimization of personal costs when increasing production and labour. Thesis suggests a system of hiring new employees with minimal personal costs. The concept with minimal personal costs of new employees will be recommended to entrepreneur.
Description
Citation
JUŘIČKOVÁ, Z. Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace osobních nákladů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) Ing. Ladislav Žalio (místopředseda) Ing. Michal Polák, Dr. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Lenka Zábojová (člen)
Date of acceptance
2015-06-24
Defence
Otázky vedoucího- odpovězeno. Otázky oponenta – odpovězeno. Ing. Žalio: Jakým způsobem byly stanoveny odměny. Jakým způsobem byla vyřešena problematika Dohod o provedení práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO