Vliv vybraných vlastností paliva na provoz biomasového kotle

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cieľom tejto bakalárskej práce je vyhodnotiť, ako vplýva vlhkosť paliva, najpodstatnejšia vlastnosť biomasy, na celkový proces spaľovania a prevádzku kotla. Teoretická časť popisuje palivovú biomasu a parametre, ktoré sú u nej sledované. V experimentálnej časti je vyhodnotení vplyv pozorovaných vlastností na celkový proces spaľovania.
The aim of this thesis is to assess affect of fuel moisture like most important characteristic of biomass to combustion process and boiler operation. The theoretical part describes a fuel biomass and its monitored parameters. In experimental part is evaluation of impact monitored characteristics to combustion process.
Description
Citation
UHRÍK, P. Vliv vybraných vlastností paliva na provoz biomasového kotle [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a životní prostředí
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (místopředseda) Ing. Jan Sedláček (člen) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO