Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL při 3D obrábění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Rozbor technologii a strategii 3D frézování modelu formy v softwaru PowerMILL PRO 8.0. Kvantifikování rozdílů strojních časů při aplikování různých strategií obrábění. Naprogramování kompletního obrábění navržené součásti a kvantifikace dosahovaných rozdílů různých 3D strategií frézování
Analysis of technologies and strategies of 3D milling model mould in software PowerMILL PRO 8.0. The quantification of differences among machining time applicated in various strategies of cutting. Pre-set of completed machining of designed component and quantification of reached differences of various 3D strategies of milling
Description
Citation
HOSCH, P. Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL při 3D obrábění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (místopředseda) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen)
Date of acceptance
2008-11-04
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO