Studie návrhu štíhlého výrobního procesu s vazbami na nákup

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce řeší problematiku studie návrhu štíhlého výrobního procesu s vazbami na nákup ve firmě ROYAL PRESS s.r.o., která se zabývá výrobou a návrhem reklamních předmětů. Po analýze současného stavu a chodu firmy, se zaměřím na nedostatky a návrhy na jejich řešení. Dále se zaměřím na přínosy a zavedení návrhů do praxe. Výsledky této práce by měli zefektivnit výrobní proces a práci se zásobami.
Bachelor´s thesis solves problems of design study of lean production proces withlinks to purchase in ROYAL PRESS Ltd., which is engaged in the development and manufacture of promotional items. After analyzing the current state of processes, I will focus on shortcomings and suggest their solution. Furthermore, I will focus on benefits andputting them into practice. The result of this work should make manufacturing process more efficent and working with supplies.
Description
Citation
VŘEŠŤÁL, M. Studie návrhu štíhlého výrobního procesu s vazbami na nákup [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (místopředseda) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-19
Defence
Otázky oponenta - odpovězeno Ing. Roman Ptáček, Ph.D. - "Existují i jiné makroekonomické faktory, které mohou i tuto společnost ovlivnit?" - odpovězeno Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. - "Který druh plýtvání jste měl za úkol v práci odstranit (cíl práce)? Proč byla navrhnuta metoda 5S?" - odpovězeno s vážnými nedostatky
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO