Workflow s podporou kontroly procesů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je nalézt systémové řešení pro kontrolu procesů v informačních systémech, založených na workflow. Řešení je hledáno pro informační systém založený na databázi MySQL a programovacím jazyku PHP. Kontrola procesů by měla probíhat automaticky na základě životních cyklů entit definovaných v informačním systému. Řešení by mělo být aplikovatelné na jakýkoli proces, přehledné a jednoduše modifikovatelné.
The aim of this thesis is to find a system solution for process control within the information systems on the basis of workflow. The solution is needed for an information system based on MySQL and PHP programming language. Process verification should proceed automatically on the basis of life cycles of the entities defined within the information system. The solution should be applicable on any process and it should also be transparent and simply changeable.
Description
Citation
BABIČKA, M. Workflow s podporou kontroly procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Stanislav Ďaďo, DrSc. (předseda) doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Pásek, CSc. (člen) doc. Ing. Jozef Honec, CSc. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-17
Defence
Bakalářská práce byla úspěšně obhájena s drobnými výhradami. Všechny položené otázky oponenta a komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO