Vítej na světě!

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Porod jako přirozená součást života, kde má mít rodící žena hlavní slovo a možnost volby. Měla by se cítit svobodně a přijatá – aby byla schopna fyziologicky porodit (bez zbytečných vnějších zásahů). Fyziologický porod jako to nejlepší pro ženu, miminko i jejich vzájemný vztah. Až 80 % žen nepotřebuje k porodu lékaře, ale pouze „vhodné prostředí“. Ve své diplomové práci navrhuji "porodní dům". V zahraniční je tento koncept známý, u nás se jedná o nový druh péče. Pro tento účel využívám dvou stávajících domů, které jsou v majetku města Blanska a stojí hned vedle nemocnice.
Childbirth as a natural part of life, where the woman giving birth has prime position and the option of choice. She should feel free and accepted - to be able to give birth physiologically (without unnecessary external interference). Physiological childbirth as the best for a woman, a baby and their relationship. Up to 80 % of women do not need a doctor to give birth, but only a "suitable environment". In my diploma thesis I propose a "maternity house". This concept is well-known abroad, in our country it is a new type of care. For this purpose, I use two existing houses, which are owned by the city of Blansko and stand next to the hospital.
Description
Citation
SYNKOVÁ, V. Vítej na světě! [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Petr Stolín (předseda) Ing. arch. Tomáš Pejpek (člen) MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D. (člen) MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek (člen) Ing. et Ing. Petr Hlavsa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Studentka popsala problematiku fyziologického porodu. Její téma je návrh porodního domu, který není zdravotnickým zařízením porodnice, ale ani domovem, vytváří prostředí poskytující bezpečí domova v blízkosti zázemí zdravotnického zařízení. Analýza se zabývá různými možnostmi porodnických zařízení a jejich výskytu v ČR. Práce studentky řeší návrh porodního domu. Porodní dům situuje do města Blanska vedle nemocnice. Na vybraném pozemku využívá dva objekty původně rodinných domů. Je možná i akcelerace komunitního života v místě zapojením dalších subjektů v okolí. Projekt využívá původní stavby a doplňuje je dostavbou do funkčního celku. Studentka zodpověděla dotaz oponenta ohledně způsobu vytápění. V diskusi je řešeno téma umístění privátních prostor určených k porodu v původních stavbách na pozemku, jejich přístupnost, bezbariérovost. Dále je diskutován architektonický výraz staveb a účelnost ponechání a využití původních staveb. Je diskutována schematičnost vyjádření architektonického návrhu a také možnosti zapojení takového zařízení do komunitního života.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO