Kotle na biomasu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá využitím biomasy pro vytápění rodinných a bytových domů. První část je věnována samotné biomase. Jsou zde zmíněny možnosti energetického využití, úprava a transformace biomasy do podoby vhodné pro spalování, její vlastnosti a proces samotného spalování. Druhá část je pak věnována kotlům na biomasu, jejich dělení a popisu funkce. V poslední části jsou porovnány konkrétní kotle na biomasu s kotlem na zemní plyn a to zejména z ekonomického hlediska při pořízení a následném provozu.
Bachelor’s thesis deals with the use of biomass for heating houses and apartment houses. The first part is dedicated to biomass. Here are mentioned the possibility of energy recovery, treatment and transformation of biomass into a form suitable for burning, its properties and combustion process itself. The second part is devoted to biomass boilers, their separation and description. The last section compares the specific biomass boiler with a boiler to natural gas, particularly from an economic perspective on the acquisition and subsequent operation.
Description
Citation
NAHODIL, J. Kotle na biomasu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen) Ing. Jiří Martinec, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO