Marketingová komunikace značky Engine Tables na sociálních sítích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem bakalářské práce je, propagace značky Engine Tables na nových sociálních sítích a zlepšení propagace na stávajících sociálních sítích. V teoretické části se zabývám základními pojmy marketingu a metodami práce. Analytická část se zaměřuje na seznámení se značkou, marketingovou problematikou, PEST analýzou, analýzou trhu a konkurencí. V poslední části jsou následně hodnocena jednotlivá řešení, jejich efektivita, finanční náročnost a celkový přínos navrhovaných řešení.
Target of bachelor's theasis is to propagate Engine Tables brand on new social networks and improve propagation on exist social networks. The theoretical part describes theoretical basics of marketing, basic concepts of marketing and methods of work. In the analytics part are basic information about company, marketing problems, PEST analysis, market analysis and competition. In the last part are all results, their efficiency, financial demands and contribution of individual solutions.
Description
Citation
POKORNÝ, M. Marketingová komunikace značky Engine Tables na sociálních sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-22
Defence
Ing. Hornungová: Podnikáte na živnost? - odpovězeno Ing. Hornungová: Kam byste chtěl expandovat? - odpovězeno Ing. Hornungová: Kdo produkt vyrábíte? - odpovězeno Ing. Hornungová: Kolik kusů prodáte za rok? - odpovězeno doc. Brychta: Na straně 61 uvádíte jako pozitivní efekt umístění stolů do autosalonu, bez "absolutně žádných nákladů". Co jste tím myslel? - odpovězeno doc. Brychta: V rámci výzkumu máte 28 respondentů. Považujete tento počet za dostačující? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO