Návrh a zhotovení gravírovacího LED laseru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá současným stavem, principem a využitím nekonvenčních technologií obrábění. Dále zahrnuje návrh a sestavení prototypu gravírovacího laseru, přičemž byl kladen důraz na jednoduchost a funkčnost. Bylo snahou seznámit s postupem gravírování nejen zájemce o tuto činnost, ale zpřístupnit prototyp a jeho používání každému se základním povědomím o CNC řízení. Po dokončení došlo k testu na základních materiálech a výsledná kvalita gravírování je v práci vyhodnocena.
The thesis deals with the current state, principle and use of unconventional machining technologies. It also includes the design and assembly of a engraving laser prototype, with an emphasis on simplicity and functionality. It was an effort to acquaint not only those interested in this activity with the engraving procedure, but also to make the prototype and its use accessible to everyone with a basic awareness of CNC control. Upon completion, a test was performed on the basic materials and the resulting engraving quality is evaluated in the thesis.
Description
Citation
VODIČKA, J. Návrh a zhotovení gravírovacího LED laseru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zbyněk Studený, Ph.D. (místopředseda) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Jan Sedláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Proč nejsou v BP popsány praktické věci? částečně zodpovězeno 2. Jakou může mít toto zařízení výhodu oproti komerčně prodávaným? částečně zodpovězeno 3. Kde byly nakoupeny elektronické věci do LED laseru? zodpovězeno Otázky členů komise byly, částečně zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO