Experimentální studium tření a mazání TEP kyčle

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V této práci byla řešena problematika tření a mazání totální endoprotézy kyčelního kloubu. Na simulátoru kyčelního kloubu na principu kyvadla byla nejprve provedena studie součinitele tření pro různé materiálové kombinace, zatížení a teploty. Poté byl proveden experiment, kde bylo pozorováno formování mazacího filmu v kontaktu hlavice kyčelního kloubu a jamky, která byla vyrobena ze skla, ale svojí geometrií a rozměry odpovídala jamce reálné kyčelní náhrady, za použití kolorimetrické interferometruie. Vrbka et al. [25] poukazuje na skutečnost, že se zvyšující se konformitou povrchů se zvyšuje i tloušťka mazacího filmu. Taktéž byla pozorována adsorpce proteinů na kontaktní povrchy. Díky ní byla naměřena tloušťka filmu 80 nm i při nulové relativní rychlosti povrchů. Taktéž byla pozorována agregace proteinů na okrajích kontaktu. Podobné agregace pozoroval i Myant et al. [29] na kontaktu ball-on-disk, nebo Vrbka et al. [25] na kontaktu ball-on-lens, tyto agregace pravděpodobně vznikají při smykovém namáhání kapaliny obsahující proteiny a mohou pozitivně ovlivňovat tloušťku mazacího filmu. Pokud není relativní pohyb hlavice a jamky dostatečný, proteinová vrstva v kontaktu se nemůže obnovovat a dochází ke ztenčování mazacího filmu. Součinitel tření naměřený při pozorování mazacího filmu byl 0,13 nejblíže této hodnotě je z reálných endoprotéz materiálová kombinace MoP.
This work analyzes problems of friction and lubrication of total hip replacement (THR). At first, experimental study of friction coefficient under various conditions was conducted using hip joint simulator based on principle of pendulum. After that, lubrication film development was observed, using colorimetric interferometry with head from THR and glass cup with respect of geometry and clearance to cups made originally for THR. With respect to research study [25] it was found that increasing contact conformity leads to increased film thickness. Also protein adsorption on articulating surfaces was observed. Thanks to adsorption 80 nm film thickness was measured even if relative surface speed was zero. Furthermore protein aggregation was observed on the border of contact zone, similar aggregations were observed by Myant et al. [29] or Vrbka et al. [25]. These aggregations are formed when lubricant is under shear stress and it can positively affect film thickness. If the relative motion of articulating surfaces is not sufficient, the protein layer can`t be refreshed enough and film thickness start decreasing. Coefficient of friction 0,13 was measured when lubricating film development was observed. Close to this value are material combinations metal on polyethylene and metal on metal.
Description
Citation
URBAN, F. Experimentální studium tření a mazání TEP kyčle [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukční inženýrství
Comittee
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Marián Dzimko, CSc. (člen) Ing. Jan Čermák, Ph.D., MBA (člen) Ing. Aleš Dočkal, Ph.D. (člen) Ing. Bronislav Růžička, Ph.D. (člen) Ing. Petr Čížek (člen) Ing. Dětřich Robenek (člen) Ing. Martin Šindelář, MBA, Ph.D. (člen) Ing. Marek Hruška (člen)
Date of acceptance
2014-06-26
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO