Pásový dopravník cihlové drti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je provést výpočet a konstrukční návrh šikmého pásového dopravníku pro dopravu cihlové drti. Úvod práce obsahuje popis pásových dopravníků, jejich hlavní výhody a základní rozdělení. Práce dále obsahuje konstrukční řešení jednotlivých částí, popis použitých komponentů a charakteristiku dopravovaného materiálu včetně technických parametrů. Práce zahrnuje funkční výpočet provedený dle normy ČSN ISO 5048 z roku 1994, určení hlavních rozměrů a návrh pohonu. Dále také návrh napínacího zařízení a pevnostní výpočet hřídele napínacího bubnu. Součástí práce je požadovaná výkresová dokumentace.
The aim of this thesis is to calculate and design a slant conveyor for the transport of brick rubble. The thesis deals with a description of belt conveyors, their main advantages and basic classification. The thesis also includes design of individual parts, a description of the components and characteristics of the transported material, including technical parameters. The thesis includes functional calculation performed by ISO 5048, 1994, identifying the main dimensions and design of the drive. The thesis also contains tensioning device design and strength calculation of tensioning the drum shaft. The thesis is accompanied by all the necessary technical drawings.
Description
Citation
PŘECECHTÍLEK, P. Pásový dopravník cihlové drti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO