Detekce akustických vibrací pomocí optických vláken

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce řeší možnosti využití optických vláknových akustických senzorů. Úvod práce popisuje základní principy přenosu signálů v optickém vlákně a interakce akustických vln s optickým vláknem. Dále v textu se vysvětluje princip funkce různých druhů optických vláknových akustických senzorů. Detailně je v práci popsán vláknový Machův-Zehnderův interferometer. Práce je zaměřena na možnosti využití bodových a distribuovaných optických vláknových akustických senzorů. V praktické části byly provedeny měření pomocí komerčního optického vláknového mikrofonu a implementovaného vláknového Machová-Zehnderová interferometru spojeného s polarimetrem.
This bachelor thesis examines the possibilities of utilization optical fiber acoustic sensors. Introduction part describes the basic principles of signal transmission in optical fiber and the interaction of acoustic waves with optical fiber. Operational principles of different types of optical fiber acoustic sensors are explained further in the text.The fiber Mach-Zehnder interferometer is described in detail in this work. The work is focused on the possibilities of utilization single point and distributed optical fiber acoustic sensors. In the practical part, measurements were performed using a commercial optical fiber microphone and an implemented fiber Mach-Zehnder interferometer connected to a polarimeter.
Description
Citation
SKLIAR, P. Detekce akustických vibrací pomocí optických vláken [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Pospíšil (člen) Ing. Tomáš Lieskovan (člen) JUDr. Ing. František Kasl, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Vrána, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázka oponenta: Srovnejte srozumitelnost vámi naměřeného přednesu na holém vlákně pomocí interferometru a detektoru změn stavů polarizace. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a částečně odpověděl na otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO