Nová varianta technologie součásti "těleso ventilu"

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce porovnává dvě technologické varianty výroby vnitřního vybrání na součásti těleso šoupátka typ S43. Jedná se o šoupátko uzavírací kované pro klasickou energetiku. V práci je rozebráno a zobrazeno konstrukční řešení šoupátka. Po uvedení stávající technologie výroby vnitřního vybrání je zde popsána nová technologie výroby. Porovnání bylo provedeno s ohledem na strojní vybavení firmy Armaturka Vranová Lhota, a.s. Posouzení vhodnější technologie je uvedeno v technicko–ekonomickém zhodnocení v závěru práce.
Bachelor thesis compares two technology variants of production on the inner part recess of the valve body type S43. This is a closing forged valve for power. The work analyses and displays structural design of the slide. After presenting existing technology of inner recess new technology is described in the thesis. The comparison was made with respect to machinery companies Armaturka Vranová Lhota, Inc. Assessment of better technology is described in the technical-economic evaluation at the end of thesis.
Description
Citation
KOUŘIL, V. Nová varianta technologie součásti "těleso ventilu" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. (místopředseda) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Klakurková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Navrátil (člen) Ing. Karel Neužil (člen)
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Hodnocení parametru Ra pro hodnocení těsnosti stroje? Dotaz na ekonomické hodnocení a výši vstupních tarifních sazeb. Tvorba cnc programu, jak byl vytvářen a jak jej lze zjednodušit? Student položené dotazy zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO