Studie dopravního řešení komunikace v oblasti Skalka ve městě Náchod

but.committeedoc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tereza Komárková, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Vaňková, Ph.D. (člen) prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. (člen) Ing. Radka Matuszková (člen) doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka během své prezntace o diplomové práci představila nejpprve cíle své práce, dále představila stávající stav sledovaného území a dopravního řešení. Následně studentka představila dílčí návrhy, uvedla jejich výhody a nevýhody. v závěru své prezentace studentka pdorobně popsala vybraných návrh dopravního řešení hodnocené komunikace, včeteně 3D modelu a podrobného popisu technických parametrů navržené trasy. Následovaly dotazy oponentky Ing. Jany Gottvaldové, Ph.D. Dále byly položeny dotazy členů komise: doc. Ing. Zita Prostějovská? Ph.D. - Jaké podklady byly brány v potaz při ekonomickém hodnocení navrhované trasy? - Jak byla hodnocena hospodárnost navrhovaného projektu? Ing. Radka Matuszková - Jaká by byla povolená rychlost v navrhovaném dopravním řešení? doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc. - Byla řešena nějak vodoteč území v oblasti navrhované nové trasy? prof. Ing. Milan Ostrý,Ph.D. - Jaká je hluková zátěž daného území? Ing. Lucie Vaňková, Ph.D. - Je uvažována realizace navrhovaného dopravního řešení? Studentka na položené dotazy odpověděla bez váhání.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programMěstské inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorPilný, Ondřejcs
dc.contributor.authorČížková, Veronikacs
dc.contributor.refereeGottvaldová, Janacs
dc.date.accessioned2023-02-03T07:53:47Z
dc.date.available2023-02-03T07:53:47Z
dc.date.created2023cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem dopravního řešení místní komunikace na okraji města Náchod a nastíněním možného využití okolních ploch. Pro zpracování výkresové části byl využit program Civil 3D. Vzniklý návrh koridoru, vytvořený s ohledem na členitý terén a dodržení návrhových parametrů daných vyhláškami a technickými normami, by po své realizaci umožnil odlehčení dopravy v území.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the design of the traffic solution of the local road on the outskirts of the city of Náchod and outlining the possible use of the surrounding areas. The drawings were processed in the Civil 3D program. The output of design of the corridor, created with regard to the irregularlyshaped terrain and compliance with the design parameters given by decrees and technical standards, would, after its implementation, reduce traffic in the area.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationČÍŽKOVÁ, V. Studie dopravního řešení komunikace v oblasti Skalka ve městě Náchod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.cs
dc.identifier.other148614cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/209092
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDopravní studiecs
dc.subjectkoridorcs
dc.subjectmístní komunikacecs
dc.subjectnavrhování silniccs
dc.subjectúzemní pláncs
dc.subjectanalýza územícs
dc.subjectNáchodcs
dc.subjectA study of the traffic solutionen
dc.subjectlocal roaden
dc.subjectroad designen
dc.subjectlocal zoning planen
dc.subjectarea analysisen
dc.subjectNáchoden
dc.titleStudie dopravního řešení komunikace v oblasti Skalka ve městě Náchodcs
dc.title.alternativeTraffic Solution Study in the Skalka area in the Náchod Cityen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2023-02-02cs
dcterms.modified2023-02-02-12:57:26cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid148614en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2023.02.03 08:53:47en
sync.item.modts2023.02.03 08:14:52en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav automatizace inženýrských úloh a informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
10.87 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
6.48 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-DPhodnoceni vedoucihopro NSP SI GK ME_Cizkova.pdf
Size:
135.25 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-DPhodnoceni vedoucihopro NSP SI GK ME_Cizkova.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Posudek_oponenta_Gottvaldova.pdf
Size:
497.52 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Posudek_oponenta_Gottvaldova.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_148614.html
Size:
1.46 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_148614.html
Collections