Marketingový mix Hotelu Skalský dvůr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřená na rozbor marketingového mixu provozovny Hotel Skalský dvůr, která svým zákazníkům nabízí služby ubytovací, stravovací nebo pronájem prostorů. Na základě analýz hotelu v této práci navrhuji řešení, která zvyšují úroveň marketingového mixu.
The bachelor thesis is focused on the analysis of the Marketing mix at the establishment Hotel Skalský dvůr, which offers services of accommodation, alimentation or lease of rooms. Based on the analysis of the hotel, I suggest solutions to increase level of Marketing mix.
Description
Citation
HADRAVOVÁ, L. Marketingový mix Hotelu Skalský dvůr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (místopředseda) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-19
Defence
Otázka vedouciho práce: Zodpovězeno. Otázka oponenta: Zodpovězeno. doc. Ing. Milan Dvořák, CSc.: Počítali jste při slevových balíčcích aj se změnou na matku s dítětem? Zodpovězeno. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D.: S čím bude mat hotel nejvyšší potíže při realizaci návrhů? Zodpovězeno. Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D.: Kdy se slevové balíky budou moc zakoupit a kde se budou moc čerpat? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO