Sběr provozních dat z 3D tiskárny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem a implementací funkčního modelu pro zpracování provozních veličin z 3D tiskárny s použitím různých senzorů v IoT konceptu. Naměřená data budou zpracována a převedena do základních jednotek s následným odesláním na cloud úložiště pro připojení k dalšímu systému. Práce zahrnuje výběr vhodných snímačů a členů pro realizaci zapojení, vytvoření funkčního modelu přenosu dat a následně implementaci celého návrhu na použitou 3D tiskárnu.
This work is dedicated to design and implementation of a funcitonal model for data processing from 3D printer using sensors in IoT concept. Measured data will be processed and transfered to basic units with connection to the cloud server for any ongoing work. Part of this work is selection of suitable sensors and system members, creation of a functional model of data transfer and its implementation on a 3D printer.
Description
Citation
FIALA, J. Sběr provozních dat z 3D tiskárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jakub Arm, Ph.D. (člen) Ing. František Burian, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Pikula, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy reagoval na dotazy, podle jaké úvahy byla nastavena perioda vzorkování v Arduino Nano, jaké jsou časové konstanty měřeného systému a za jakým účelem měřicí systém zaznamenává data o složení vzduchu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO