Spojitý komorový most

but.committeedoc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - předseda, doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ondřej Šimek - tajemník, Ing. Adam Svoboda - tajemník, doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc. - člen, Ing. Jiří Strnad, Ph.D. - člen, Ing. Adam Svoboda - člen,cs
but.defenceStudent odprezentoval svoji diplomovou práci zkušební komisi a poté reagoval na připomínky a dotazy oponenta diplomové práce. V rámci obhajoby diplomové práce student odpovídal na následující dotazy zkušební komise: doc. Salajka Jak byl uvažován vliv teploty? Jakým způsobem byste uvažoval zatížení rovnoměrným teplotním zatížením? Student odpověděl. doc. Nečas Jakým způsobem bylo modelováno smykové ochabnutí průřezu? Student odpověděl. Jak byl v modelu uvažován příčník? Jak je řešeno vyztužení příčníku? Student odpověděl. doc. Klusáček Kdy bude konstrukce předepnuta? Student odpověděl. Jak je vyztužena kotevní oblast? Student odpověděl.cs
but.jazykslovenština (Slovak)
but.programStavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavbycs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKoláček, Jansk
dc.contributor.authorHajnoš, Máriosk
dc.contributor.refereePáleník, Petrsk
dc.date.accessioned2022-02-08T04:55:34Z
dc.date.available2022-02-08T04:55:34Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTémou diplomovej práce je návrh nosnej konštrukcie spojitého komorového mostu cez hlboké údolie zvané Lazného potok. Most má previesť cestu II. triedy kategórie S 9,5. Boli spracované dve varianty premostenia. Uprednostnená varianta je riešená ako spojitý nosník o piatich poliach s rozpätím 44,8 m + 55 m + 55 m + 55 m + 44,8 m. Most má celkovú dĺžku 268,57 m a je budovaný pomocou technológie hornej výsuvnej skruže. Osa mostu je vedená v pôdorysnej priamej s konštantným priečnym sklonom 2,5 %. Práca používa 6 výpočtových modelov v prostredí programu SCIA ENGINEER. Súčasťou práce je časovo závislá analýza uplatnená pri fázach výstavby. Posúdenia medzných stavov únosnosti a použiteľnosti sú zhotovené ručne podľa platných noriem a predpisov. Súčasťou práce je statický výpočet, priehľadná výkresová dokumentácia a vizualizácia mostusk
dc.description.abstractThe topic of this thesis is detailed design of supporting structure of continous box girder bridge across a deep valley called Lazný creek. The bridge have to pass the second class road with category S 9,5. The design is processed by two options. The chosen option is designed as a girder with five spans 44,8 m + 55 m + 55 m + 55 m +44,8 m. Total length of bridge is 268,57 m, the main girder is gradually cast into the formwork suspended on a special ceiling scaffolding. The axis of the bridge is in a plan straight with the constant transversal slope 2,5 %. The thesis contains six models in software SCIA ENGINEER. Part of the work is situated on time depended analysis with construction phases. Assesment of ultimate limit states and serviceability limit states were done by hand according to the valid standards and regulations. Structural analysis, drawing documentation and vizualization are parts of this work.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationHAJNOŠ, M. Spojitý komorový most [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other141721cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203624
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectcestný mostsk
dc.subjectkomorový nosníksk
dc.subjectčasovo závislá analýzask
dc.subjectpredpätý betónsk
dc.subjectmedzné stavy únosnostisk
dc.subjectmedzné stavy použiteľnostisk
dc.subjectfáze výstavbysk
dc.subjectroad bridgeen
dc.subjectbox girderen
dc.subjecttime depended analysisen
dc.subjectprestressed concreteen
dc.subjectultimate limit statesen
dc.subjectserviceability limit statesen
dc.subjectconstruction phasesen
dc.titleSpojitý komorový mostsk
dc.title.alternativeContinuous box girder bridgeen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-02-03cs
dcterms.modified2022-02-07-18:07:40cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid141721en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.02.08 05:55:34en
sync.item.modts2022.02.08 04:16:27en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
5.17 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
16.81 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-58972.pdf
Size:
81.09 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-58972.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-58973.pdf
Size:
2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-58973.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141721.html
Size:
1.4 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141721.html
Collections