Management počítačové sítě ISP

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je management počítačové sítě poskytovatele připojení k internetu v obci Boleradice. Na základě analýzy manažerských postupů bylo odhaleno slabé místo v monitoringu sítě. V rámci řešení byl zakoupen server, na který byl nasazen pokročilý monitorovací nástroj Nagios. Přínosem této práce je zvýšení efektivity a zkvalitnění managementu sítě a možnost rychleji reagovat na výpadky síťových zařízení.
The subject of this thesis is management of computer network managed by internet service provider in the village Boleradice. Based on the analysis of current management practices weakness in monitoring was revealed. In order to address this issue a server was purchased, on which was installed Nagios, an advanced monitoring tool. The benefit of this project is increased efficiency and improved management of the network and ability to quickly respond to outages of network devices.
Description
Citation
SVOBODA, F. Management počítačové sítě ISP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) Mgr. Robert Hakl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-27
Defence
Vedoucí práce - 1. Jaké jsou ceny licencí ISPadmin a CIBS?, bylo jejich vyřazení oprávněné? - zodpovězena Vedoucí práce - 2. Lze vyčíslit úspory vyvolané nasazením navrhovaného řešení? - zodpovězena Oponent - Bylo by možné v rámci navrženého řešení využít i některé z dalších skriptů Nagiosu? - zodpovězena Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. - Je řešení realizováno? Jaká je spokojenost- zodpovězena Ing. Pavel Mráček, Ph.D. - Odhad problémů s konektivitou - zodpovězena prof. Ing. Petr Dostál, CSc. - Problémy s dostupnosti v případě budoucích úprav sítě- zodpovězena
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO