Zhodnocení hospodaření a fundraisingu vybrané neziskové organizace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením vývoje hospodaření a fundraisingu vybrané neziskové organizace, příspěvkové organizace Domov pro seniory Bažantnice v Hodoníně. Nejprve jsou představeny cíle a metody práce, poté následuje teoretická část, v níž jsou vymezeny základní pojmy spojené s neziskovými organizacemi. Analytická část zahrnuje analýzu výnosů, nákladů, výsledku hospodaření a fundraisingu. Na základě výstupu z analýz jsou představeny návrhy pro nové možnosti získání finančních prostředků.
The bachelor thesis deals with the evaluation of the development of the economy and fundraising of the select non-profit and contributory organization Domov pro seniory Bažantnice in Hodonín. Firstly, the aims and methods of the work and introduced, the theoretical part then consists of the basic terms associated with non-profit organizations. The analytical part includes the analysis of yields, costs, net income and fundraising. Based on the output of the analyses, proposals for new ways of obtaining funding are presented.
Description
Citation
BUREŠOVÁ, M. Zhodnocení hospodaření a fundraisingu vybrané neziskové organizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Michala Strnadová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Otázky oponenta: odpovězeno Otázky vedoucího: odpovězeno Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D.: Zhodnoťte souhrnně Vaše návrhy. Odpovězeno. prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.: Na jaké pozici pracují zaměstnanci, u kterých uvažujete o odchodu do důchodu? Odpovězeno. Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.: Uvažujete o výpomoci zaměstnanců, kteří jsou již v důchodu nebo na rodičovské dovolené? Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO