Bezpečnost v letecké dopravě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalárska práca je zameraná na oblasť bezpečnosti v letectve. Cieľom je ukázať rozdielnosť zložiek bezpečnosti poskytnutím základných informácii a poukázať na aktuálne projekty a nové trendy predovšetkým v kontrole cestujúcich. Pozornosť je kladená na obe zložky bezpečnosti security a safety a to zo strany medzinárodných organizácii, legislatívneho a technického zabezpečenia a v závere zo strany medzinárodných výstav. V jednotlivých zložkách bezpečnosti sú spomenuté vybrané letecké nehody súvisiace s nedostatkami v daných oblastiach.
The bachelor’s thesis is focused on the Aviation Security and Safety. The aim is to describe diversity of areas, providing basic information and refer to current projects and new trends especially in passenger control. The attention is given to both areas (Security and Safety) by international organisations, legislative and technical support and in conclusion by international exhibitions. In each area are selected accidents related to deficiencies in these areas.
Description
Citation
DAŠKO, M. Bezpečnost v letecké dopravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karol Fiľakovský, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO