Linsident aneb Anatomie pozérství

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Můj bakalářský projekt, Linsident, je dlouhodobý akt imaginace a sebereflexe zpracovávaných textem ve volném verši. V závěrečné fázi jsem oddělila literárních, mentální (terapeutické) a čistě osobní aspekty díla. Výsledkem je radikálně, s nadhledem proškrtaná poezie a její performativní prezentace.
My bachelor project, Linsident, is a long-term act of imagination and self reflection through the media of free-verse poetry. In the end I was able to separete literary, metal (therapeutic) and strictly personal aspect of the work. As a result there is a radically, with perspective, edited poetry and its performative presentation.
Description
Citation
SLIŽOVÁ, E. Linsident aneb Anatomie pozérství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (předseda) prof. akad. soch. Tomáš Ruller (člen) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) MgA. Pavel Sterec, Ph.D. (člen) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) MgA. Jennifer Helia De Felice, Ph.D. (člen) doc. MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) MgA. Andreas Gajdošík (člen) doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (člen) MgA. Martin Blažíček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-08-27
Defence
Obhajoba byla zahájena představením projektu – performancí studentky. Následně byly přečteny posudky vedoucího a oponenta. V diskuzi jsou kladeny dotazy týkající se dosavadních zkušeností autorky s performancí, respektive se spojením poezie a performance či dosavadních zkušeností s publikováním. Autorka dotazy zodpověděla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO