Domovní elektroinstalace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V bakalářské práci byla řešena problematika domovní elektroinstalace. Cílem bylo vybrat elektroinstalaci, popsat její vlastnosti a rozebrat návrh v konkrétním stavebním objektu. Bylo zvoleno řešení elektroinstalace s prvky inteligentní domácnosti od firmy HDL Automation s.r.o. , a to systém HDL Buspro. Při řešení práce se vycházelo ze současně platné legislativy, způsobu připojení rodinného domu na distribuční síť a návrhu elektroinstalace. Práce je doplněna o některé elektrotechnické a ekonomické výpočty, následně je provedeno zhodnocení, diskuze a závěr.
The bachelor's thesis addressed the issue of home wiring. The aim was to select the electrical installation, describe its properties and analyze the design in a specific building. An electrical installation, with intelligent home elements from HDL Automation Ltd. Company, was chosen, namely the HDL Buspro system. The work was based on the currently valid legislation, the method of connecting a family house to the distribution network and the design of electrical installations. The thesis is supplemented by some electro technical and economic calculations, followed by an evaluation, discussion and conclusion.
Description
Citation
POSPÍŠIL, F. Domovní elektroinstalace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (místopředseda) Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen) Ing. Pavel Heriban, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student komisi seznámil s výsledky své práce, včetně demonstrace fyzicky přítomného HW modelu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO