Nápravy elektrického terénního vozidla pro děti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce podvozku pro elektrické terénní vozidlo typu crosskart. V první části je stručně zmíněna rešeršní část dílčích komponent, které jsou užívány pro stavbu těchto vozidel včetně jejich aspektů, které je nutné znát při návrhu vozidla. V druhé části je popsán samotný návrh přední a zadní konstrukce náprav, který byl optimalizován v programu Adams Car a následně byl vytvořen model v programu Solidworks. Celý návrh podvozku byl konstruován se záměrem sestavení z běžně dostupných komponent, které jsou současně na trhu.
The diploma thesis deals with the design of the chassis structure for an electric off-road vehicle of the crosskart type. In the first part, the research part of the sub-components that are used for the construction of these vehicles is briefly mentioned, including their aspects that must be known when designing the vehicle. The second part describes the actual design of the front and rear axle structure, which was optimized in the program Adams Car and then a model was created in the program Solidworks. The entire design of the chassis was constructed with the intention of assembling the chassis from commonly available components that are currently on the market.
Description
Citation
DLOUHÝ, F. Nápravy elektrického terénního vozidla pro děti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Zapletal František, Ing. Ph.D. (člen) Rada Aleš, Ing. Ph.D. (člen) Uzlík Václav, Ing. (člen)
Date of acceptance
2023-06-21
Defence
Student odprezentoval práci. Student v návaznosti na to odpověděl na otázky oponenta: Vysvětlete důvody, které vedly k netradičně vysokému uložení horního ramene na těhlici (resp. uložení tlumičů zadní nápravy), jaké má toto řešení výhody a nevýhody? - Odpovězeno Proč se pro terénní vozidla volí záklon mezi 5 a 10 stupňů. Vysvětlete vliv záklonu na jízdní vlastnosti vozidla. - Odpovězeno Student odpověděl na otázky komise: Jak jste dospěl k danému převodu řízení? - Odpovězeno Do jaké ktegorie navrhovaný koncept měl být zařazen? Pro koho byl koncept cílen? - Odpovězeno Z jakého důvodu jste zvolil společný chod pravého a levého kola zadní nápravy? - Odpovězeno Řešil jste ackermanův úhel? - Odpovězeno částečně Jak jste došel ke konečnému koef. bezečnosti u MKP výpočtů? - Odpovězeno částečně Jaké elementy konečných prvků jste použil v simulacích? - Odpovězeno částečně Jaké okrajové podmínky obsahoval jízdní stav ,,náraz na jedno kol''? - Odpovězeno Definujte pojem odpružení / tlumení. - Odpovězeno Popiště ovládací prvky daného vozidla. - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO