Výroba ocelové lamely spojky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je navržení nové technologie výroby ocelové lamely spojky do motocyklu metodou přesného stříhání s nátlačnou hranou. Součástí práce je také porovnání stávající a navržené technologie včetně ekonomického zhodnocení. Ve výkresové dokumentaci je nakreslen nástroj pro výrobu součásti. Na závěr práce jsou uvedeny přílohy a všechny zdroje, ze kterých jsem čerpal.
The main aim of this thesis is proposing of new technology with manufacture of steel lamella clutch to the motorcycle, with method perfect cutting with compressive edge. The component of this work is comparing current and designed technology, with economic evaluation. In my drawing documentation I draw an instrument for manufacture of component. Et the end of this work, you can see all attachments and all sources, which I used for this work.
Description
Citation
HALUŠKA, L. Výroba ocelové lamely spojky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) prof. Ing. Radko Samek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) Ing. Lubomír Stránský, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO