Návrh lokálních bezdrátových sítí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce seznamuje s tématem bezdrátových lokálních sítí a jejich realizací. Úvod teoretické části se věnuje fyzikálnímu principu elektromagnetické vlny a přenosu vlny volným prostorem, dále otázce legislativy a omezení výkonu. Následně je v práci rozebrán princip a využití WLAN sítí. Jako příklad WLAN sítí je zrealizovaná síť pro pokrytí budov a jejího okolí. Druhý scénář sítě se soustředí na vzdálenější spoje, jak páteřní, tak i koncové.
This work explores the topic of wireless local networks and their implementation. The introduction of the theoretical part is dedicated to physical principle of electromagnetic wave, air wave transfer, legislation of wireless networks and transmit power limitations and regulations. The thesis also presents WLAN networks functionality and their application. The practical part of the thesis contains the WLAN network for covering buildings and their surroundings. The second network scenario is about remote connections, both backbone and endpoints.
Description
Citation
ŠENKYŘÍK, M. Návrh lokálních bezdrátových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
V kapitole 4 píšete, že NAT byl použit jako Firewall na MT-MainRouter a na SXT-router. Vysvětlete, jak ve vašem případě NAT plní funkci Firewallu. Student zodpověděl otázku V kapitole 4.4.5 bylo prováděno měření v rušeném kanálu. Jaký druh rušení byl použit? Student zodpověděl otázku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO