Vodorovný pásový dopravník

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout vodorovný pásový dopravník o dopravním výkonu 80 t/hod . Přepravovaným materiálem je písek a štěrk. Funkční výpočet je proveden dle normy ČSN ISO 5048, která stanovuje hlavní rozměry a návrh pohonu. Z pevnostních výpočtů je zde proveden výpočet hřídele napínacího bubnu.Dopravník je snadno transportovatelný a demontovatelný a tím pádem je vhodný i pro střední a malé provozy. Jednotlivé komponenty dopravníku jsou vybrány z katalogu současných firem.
The main aim of the bachelor the sis was to propose a horizontal belt conveyor with a transport output 80 tonnes per hour. The transported material is sand and gravel. Functional calculation is carried out ČSN ISO 5048 which specifies main dimensions and proposal of propulsion. The shaft of tension drum is object of the strenght calculations. The conveyor is easily transportable and demountable. That means, it is also acceptable for middle and smaller functioning. Individual components of conveyor are chosen from catalogues of contemporary companies.
Description
Citation
NOVOTNÝ, M. Vodorovný pásový dopravník [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Alexander Sikora, CSc. (předseda) doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO