Návrh výměníku tepla pro využití zbytkového tepla spalin

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na návrh tepelného výměníku pro získání zbytkové tepelné energie ze spalin vzniklé spalováním bukového dřeva v krbu nebo v kamnech. V první části je zpracován stručný přehled tepelných výměníků a popis výměníků, které se vyskytují na trhu. Druhá část se zabývá stechiometrickými výpočty vzniku spalin a jejich fyzikálními vlastnostmi. Poslední část se zaobírá návrhem tepelných výměníků spaliny-vzduch a spaliny-voda.
Bachelor thesis is focused at design of a heat exchanger for getting residual heat energy from flue gases formed by burning beech wood in a fireplace or stove. In first part is situated a brief overview of heat exchangers and what types can be found at market. Second part deal with stechiometric calculation of flue gases origin and their physical properties. Last part is about designing two exchangers, flue gases–air and flue gases–water.
Description
Citation
NIESNER, L. Návrh výměníku tepla pro využití zbytkového tepla spalin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Kracík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Student seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponenta. V průběhu obhajoby byly položeny tyto doplňující otázky: Na základě čeho jste navrhl žebrování trubky? Zdůvodněte atypické rozměry výměníku. Zodpovězeno. Uvažoval jste při návrhu tlakové ztráty a přirozený tah komína? Zodpovězeno. Jak jste určil teplotu rosného bodu? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO