Virtualizace institutu státní správy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakaláská práce se zabývá problematikou virtualizace server a poítaových stanic, která je v poslední dob stavebním kamenem moderních datových center. Praktická ást je pak zamena na výbr nejvhodnjšího ešení pro konkrétní problém zavedení virtualizace ve státní správ. Souasn práce hodnotí dnešní možnosti pro jiné organizace.
This thesis deals with the virtualization of servers and computer workstations, which has recently been the cornerstone of modern data centers. The practical part is focused on selecting the most appropriate solutions for specific problems in the implementation of virtualization administration. At the same time the present work evaluates the possibility for other organizations.
Description
Citation
ŠTĚPÁNEK, O. Virtualizace institutu státní správy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)
Date of acceptance
2012-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO