Alternativní zdroje energie pro rodinný dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na alternativní zdroje energie pro rodinný dům a jejich zhodnocení. V úvodní části je zaměřena na obecný pohled týkající se alternativních zdrojů energie a konkretizuje dům, pro který bude provedeno zhodnocení jednotlivých zdrojů. V dalších kapitolách jsou rozebírány jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů, pro které bude v závěru každé části také provedeno jejich dílčí zhodnocení vůči danému domu. V závěru práce je vypracováno zhodnocení nákladů vybraných typů alternativních energie ke zdrojům obvykle používaným.
Bachelor thesis is focused on alternative sources of energy for the house and their evaluation. The first part focuses on the general view on alternative energy sources and making explicit the house of each resource of which the assessment is undertaken. The next chapters are focused on each types of renewables for which will be the conclusion in the end of each section for the assessment of a given house. The conclusion is evaulated for the selected type of alternative energy resources towards normally used ones.
Description
Citation
STACHA, R. Alternativní zdroje energie pro rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen) Ing. Jiří Martinec, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO