Nové možnosti modelování v programu Autodesk Inventor Professional 2008

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce popisuje některé novinky programu Autodesk Inventor Professional 2008, zejména se pak zaměřuje na Inventor Studio. K Inventor Studiu je zde vytvořen manuál popisující jeho jednotlivé nástroje a postupy při jejich používání. Dále jsou také na jednoduchých modelech z oblasti silnoproudé elektrotechniky ukázány možnosti animace. Na závěr bylo provedeno měření a vyhodnocení charakteristik elektronicky komutovaného motoru a vytvořena názorná animace zobrazující postup montáže tohoto motoru.
This work describes the latest developments of program Autodesk Inventor Professional 2008, particularly aimed at Inventor Studio. There is the manual created for this program describing individual tools and their utilization in Inventor Studio. Further this paper shows the animation possibilities on simple models from power electrical engineering. Finally a measurement has been taken and a data evaluation of EC motor has been made with an object animation which represents the assembly process of this motor.
Description
Citation
NEPOKOJ, L. Nové možnosti modelování v programu Autodesk Inventor Professional 2008 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Comittee
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Voženílek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Josef Koláčný, CSc. (člen) doc. Dr. Ing. Hana Kuchyňková (člen) Ing. Tomáš Nepustil (člen) Ing. Jaromír Vaněk, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Vávra, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Student prezentoval práci na téma nové možnosti modelování v programu Autodesk Inventor. Shrnul novinky v tomto programu a popsal výhody této verze. Popsal uživatelské prostředí tohoto programu a manuál, který student v rámci této práce vytvořil. Provedl praktickou ukázku tvorby animace v tomto programu. Dále prezentoval animaci formy pro ložiskový štít. Uvedl výsledky měření EC motoru a animaci tohoto typu stroje. Student odpověděl na otázky komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO