LABORARTORY BRNO

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Galerie moderního umění, architektury a designu se nachází na rohu ulic Koliště a Milady Horákové. Budova je členěna do 3 provozních částí, jež jsou propojeny galerií v nejvyšším patře. Hmota galerie vytváří krytý veřejný prostor a zároveň svým uspořádáním navazuje na pohyb chodců a propojuje park Koliště 2 a třídu Kpt. Jaroše. Nárožní prosklená část je součástí galerijního prostoru a vystavenými objekty láká návštěvníky už z dálky. Samotný prostor galerie je co nejvíce volný pro různorodou variabilitu výstav. Součástí objektu je také přednáškový sál, kavárna a prodejní galerie. V podzemí se nachází parkování pro 22 + 1 parkovací místo.
Gallery of modern art, architecture and design located on corner of Koliště and Milady Horákové streets. The building is divided into 3 functioning patrs, conected by gallery in the highest floor. The mass of gallery creates sheltered public space, follows the moovement of walkers and conects park Koliště nad street Kpt. Jaroše. Corner glass part belongs to the gallery and thanks to exhibits invites visiters already from afar. Tha space od gallery is free as possible for different kinds of exhibition. There are aula, cafe and salesroom part of the object too. There are 22+1 places for parking in the underground.
Description
Citation
BÁRTOVÁ, M. LABORARTORY BRNO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Jiří Oplatek (předseda) Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Karel Havliš (člen) doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. (člen) Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-05-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO