Analýza spektra klarinetů od různých výrobců

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se věnuje spektrální analýze šesti modelů B klarinetu značek Buffet Crampon, RZ Woodwind Manufacturing a Yamaha. Nástroje byly testovány dvěma profesionálními hráči s rozdílným zvukovým ideálem a výsledné spektrální struktury jsou uvedeny do souvislosti s psychoakustickými veličinami při vnímání zvukové barvy. V kontextu podoby spektra je dále diskutován vliv herní dynamiky, či použití odlišných typů plátku. Součástí analýzy jsou nakonec také směrové charakteristiky vztažené k jednotlivým harmonickým složkám a určení charakteristických formantových oblastí.
Bachelor’s thesis focuses on spectral analysis of six B clarinets made by manufacturers Buffet Crampon, RZ Woodwind Manufacturing and Yamaha. Instruments were tested by two professional musicians with different timbral preferences and the resulting spectrum is then applied to how psychoacoustic measurements define timbre perception. Furthermore, the impact of different dynamics or reeds is discussed and significant part of analysis also describes directivity patterns of individual higher harmonics or characteristic formant areas.
Description
Citation
SUCHÁNEK, T. Analýza spektra klarinetů od různých výrobců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Audio inženýrství
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (místopředseda) MgA. Michal Indrák, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Káňa (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) MgA. Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO